Informacje o zdjęciu

 1. exifQ2L7WG
 2. 1558592327
 3. Oryginalny rozmiar pliku
  5639168
 4. 2
 5. Typ MIME
  image/jpeg
 6. ANY_TAG, IFD0, EXIF, MAKERNOTE
 7. width="4592" height="2584"
 8. Wysokość grafiki
  2584
 9. Szerokość grafiki
  4592
 10. Kolor
  TRUE
 11. Kolejność bajtów
  NIE
 12. Przysłona
  f/4.0
 13. Marka aparatu
  Panasonic
 14. Model aparatu
  DMC-G7
 15. Orientacja
  Wiersz 0 znajduje się na górnej krawędzi obrazu, a kolumna 0 jest wizualnie po lewej stronie
 16. Rozdzielczość X
  180/1
 17. Rozdzielczość Y
  180/1
 18. Jednostka rozdzielczości
  2
 19. Oprogramowanie
  Ver.2.2
 20. Ostatnio zmodyfikowany
  2018:09:06 12:07:00
 21. Pozycjonowanie YCbCr
  co-sited
 22. Czas ekspozycji
  10/600
 23. Numer F
  40/10
 24. Program ekspozycji
  Normalny program
 25. Oceny prędkości ISO
  640
 26. Wersja EXIF
  0230
 27. Data wykonania
  2018:09:06 12:07:00
 28. Data zdigitalizowania
  2018:09:06 12:07:00
 29. ����
 30. Skompresowane bity na piksel
  4/1
 31. Wartości stronniczości ekspozycji
  66/100
 32. Maksymalna wartość przysłony
  1024/256
 33. Tryb pomiaru
  Wzór
 34. Źródło światła
  Nieznane
 35. Lampa błyskowa
  16
 36. Długość ogniskowa
  170/10
 37. MAKERNOTE.Quality
  2
 38. Firmware Version
  ����
 39. MAKERNOTE.WhiteBalance
  1
 40. MAKERNOTE.FocusMode
  6
 41. MAKERNOTE.AFMode
  �1
 42. MAKERNOTE.ImageStabilization
  2
 43. MAKERNOTE.Macro
  2
 44. MAKERNOTE.ShootingMode
  6
 45. MAKERNOTE.Audio
  2
 46. MAKERNOTE.DataDump
  DV��EP��ðÿDBÄ�ðÿAFn� ���¢� �¤���¦���Ê���Ì�^�æ���è���ê���º�B�¼�Ù�¾�ýÿú���Ú���Ü���â�1�à�Ò�²���´���ü�1�����¨�È�ª�Ï�Æ�Ô�È�*�Ø���ì�Ë�¶�Q�¸�Q���.���-�Þ�ê�Î�2�Ò���Ð���¬�H�°���®�J�Ô�7�ô���ò�Y�`�ÿÿb�ÿßd�ÿÿf�ÿßh���j���l�þÿn�ÿßp���r�½Ýt�þ�v���x���z���|���~���������������������I���������������ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿö���î���ð���"���$�1�&� �(���Ö���8�¡�0�î�2���4�K�6���>���®���°�ÿÿ²���´�Ë�¶�Ë�¸�Ë�º�Ë�ðÿAEÎ�h���j�� l���n�è�r�����R���T���P���P� �P���P���|���R���R�¤���2���������������������������*���8�ßÿ$�Ó�4�à�6�ó�.��� ���"�î�0�Ø�:���¦���&��������������� ���À���@���¾���>�������Â�����������¢���H���º���������ÿÿ������ÿÿ��������¬���¨�����������6��� ���"���$���&���*���.���(���,���0���2���<���4���F���V���Z���X���D���B���D���|���~���J���F���H���N���P���^���X���@���B���x���z�î�����\��@d���b�������¸���f���L���R���T���Ú�î�Ü���Þ��@p��� �¨���¨���(�ºQ(���� ������������ðÿWB����ö���g�����������'�T�H N���P�%�V�H f���6���4���������@�¨���ª���Ê ��Ì '�Î ��Ð '�Ò ��°���²���@� �B���D�H F�ì�H� �J���p� �r���x� �z���|� �~���t� �v��� ���"�'�¬���®�(�$���&�'�(���*���,�'�.���0�@�2���������R�����Ú���Ü���Þ���Ô ÿÿÖ ÿÿØ ÿÿÚ ÿÿÜ ÿÿh�c�j���l�v�n���`���b���d���X� �Z�)�8���:���^���>���Ö���Ø���R���´���¶� �L� �¸���<���º�ÿÿ¼���¾���\��� �À�¢�3 ¤�� ¦�����À���3 ��� ������´���� ��ä�������������������������������������î��� �����������´���¶���¸���º�� ¼���¾���æ o�è ��ê ��ì ý�î ��²�� ð ��ò ��ô ��ö ��ø ��ú ��ü ��þ ��°���ðÿFD®�Þ���`���b�������������������������������������������������������������������@���B���D���F���H���J���L���N���P���R���T���V���X���Z���\���^���Ò���Ä���Ì���Î���Ð���Ê�d�Â���ðÿST��� �� ��" ��Z ��$ ��( ��* ��p���. ��0 ��2 ��4 ��6 ��8 ��: ��< ��> ��@ ��� ��N ��P ��R ��T ��` ��d ��h ��b ��f ��j ��p ��z ��| ��v ��V ��& ��X ��l ��n ��¨�������¤���¦�����������������������������������������������������������`���b���f���h���d���j���x���l���n���z���|���~���v���r ��ðÿES:�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��¶���¸���º���¼���¾���ðÿYCJ�����������,���$����� ����������������������������������������� � ���"���$���&���(���^���*�a�,�ªª.���0���2���X ��Z I�\ I�^ ��` ��b ��d ��f ��h ��j ��l ��n ��À �� ��" ��$ ��& ��( è�* �, ��. ��0 ��2 P�4 ��6 À�À�ûÿÂ�:�Ä���Æ�!�È���Ê�¢�Ì�·�Î�Î�  @@¢ @@¤ @@¦ @@¨ A?ª A?¬ @=® GH° =E² 8>´ @>¶ AA¸ @@º @@¼ @@¾ @@À �� ��Ä ��Æ ��È �þÊ �þÌ �ýÎ ÿÿÐ �Ò �Ô ��Ö ��Ø ��Ú ��Ü ��Þ ��à `@â `@ä `@æ `@è `@ê `@ì `@î `@ð �`ò �`ô `@ö `@ø `@ú `@ü `@þ `@â ��ä ��þ����������������������� �������������������������������������������Ü���Þ���Â� �@���B���D���F���H���J���L���N���P���R���T���V���W���X���Z�¸�ðÿATB�<���"���$���&���(���*���,���.���0���2���4���6���8���:���>���ðÿIA��  ÿÿ¢ ÿÿ¤ ÿÿ¦ ÿÿ¨ ÿÿª ÿÿ¬ ÿÿ® ÿÿ° ÿÿ² ÿÿ´ ÿÿ¶ ÿÿ¸ ÿÿº ÿÿ¼ ÿÿ¾ ÿÿ� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��ðÿDSF���ÿÿ��B!��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ �ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿ��ÿÿðÿIS �~�-�ðÿRCú�����������������@�^�B�Ú�D�]�F���H�Eb ���"�+�$���&�+�(���*�0�,�0�.�K�0���>�_�`� %b� %d�"%f�!%h�"%j���l�#%n�#%p�$%r�%%À���Â���Ä���Æ���È���Ê���Ì���Î���Ð���Ò���Ô���Ö���Ø���Ú���Ü���Þ���à���â���ä���æ���è���ê���ì���î���ð���ò���ô���ö���ø���ú���ü���þ���ðÿCM��� ��þ $0p ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DSCP÷uòÕ#n÷TMw ÷we�_ׯIEQWt}�3%Ô'Uíÿ¶Ù@Y×�ñA^��Z�׿LweQ]UÝ=T0�Yõó9'aDISV������������PPPPPPPP��ö���U�ü���F�����W~ª�Õ�eqh���fo����cp����_rÚ��ÿ]s������������ö�¸ÿG®ø���Y�����`�����i�����g�����i�ª�Ìÿl�î��ÿl�������������<���_�����J¨8���Y�ê���e�¶���f�Ø���d�Ô���c�î��ÿ`�������������(�§ÿp�����b�����d�ò���f�����j�ø�Éÿk�Ü���k�ì��ÿi�����������������4U����*]Ìÿ��0V®�Ö�5N����5Kx���4M ���4Lö�{ÿ2K������������ø�²ÿf�è�Áÿd�����h�����m�����i�����l�����o�ü��ÿk�������������|���G¦����Cªj�V�S�ö�Æ�^�¦���^�Ú���]�Ö���]����ÿ[�������������n�Àÿw~è���f�<���o�æ���p�Â���q�ä�Ðÿo�ì�Àÿm�ø��ÿk�������������CV�,�+81��5;�+�)03��\=4CqSPU��F%'�0� -��]S3FCSSR��+B�(��!4��58:/#12d��#F67'2H[���1�� ������$��������BSMYuFAl��4A(,F��T��6L�BRFSD���#� �� ���$[0PBDOX��(S8G4=Kb����OISGõõôñA]W�U�#­EU�WAV��m�üyvu5Pü_�]½õP4=}7�W×M]��Í�O)�_Eõ%\HQåGE'ôôT�óQ�_UO�]�hYyÛ�_ô�_péqyÑys0UÕõ�¾\t5ß7G]�$��a³[8�we÷ÇUq[R õ�ùíÔ�ôÿSÅ×g]WT��W=]wGZU­]jUý^6õ½yÖ5}ò]ÕQð'\ÇW�# oW����ßÝÍ}�=_e÷W×ï×]A]Ý�pI+;G7[�UÇU�Ke�F�XÙW�xU�TuWRxMmÐíþw_¥QTe�DF�ET�UOýw�ñ'SQ|U���Wg}TÙ}\v%�wD7_ÔV}UM�\�V~q}u�uà_QÔW�Ö�mQ×��UK�7V7å×SÝeU[uóuÿ]DüßUUÍwu��½O�,IeVUÏE�§D_w�ý�ôµ�uk·÷5ÐUÅVUq%Ug�ÕT6�¶ÏÓRLz5U�ôõJÁñµò¥||5s]E_=UU�A×�GU�^DÿUuÝ�mMÓ�WuÙu��}¨ù]���Ý;M]H;GMu��ßQu_HÖ2�[Øs}¯TÅw��]i �5�ÌÍ��^S�^ ÞXä�õ8×[UQuT�µ���Í�½UG}W·UÕ·½5Ä�u~ý�ÒÑÐüØgÔ[ôôõp§u�Õo��UIOY^=×�}ôS�ôq`�eýÒ´�]�u�ß�×�M�VÕ��7]��÷U�S1çötý��Gåïvp=QóÕͲM�U�TSU\¬6�7Uñ±øUvä�õÃeuÑlùѵ�<wÕ�SÙFuü]V��4S3ü4ϸ=WÐu4&qq½zßUv¥CR�×�yW��UÑW�uÕÉ[e{E÷Ò{]�´qY?g©Ý×_¶UW­ÕWOO�óeUs_Ù½SuTßÕIÝfw}]ÙWuEEõ]í�?�w£Ww%fwe5y]mÑQTyt\1��}�÷©×ÕõNKMU»���µAÅz�dUX�Á PU��]æo��KCQQW=�uO��½0�}�M]Ð]Ñ%��wÝ|Q�ÕI7Lç×$ô�Wa]UÄu5Ýe³Zѧ|ÛÐ÷´ä�]��S��÷�÷oU�T�_]M�ù²WÔÕÕv1VG�5Ö}5Ò�D9}zG}�Q�vUM��o��JPSÝ]qøuÿ}ûwyOU2#�÷=Õ��? ]UUÕ�ÒýQTU�UÝVú4}ûp3Ô7ÅW��Q]W[#/]M]åEs5 5�Ù�Öußýü¸dWßK×��_,�}V���W�0Q6TùåØR¥Á´g}1w{Õ�\���õ9âµ�Q%BpÐ�åbq�Öôy¸UÐq�Y}ÝâPW�Å Õ5ÖõW-TÝF�Æ�Õ1[Eõ}}ÅqM�¾�yQ�ëUkÅW W¼]�w>S��[^qwvÒ�yq�ùÇ�TÕ´Eu_G}�±�×%�U}_�]UQ÷4U}<Q5ñ9@öÙ]q@uE{FëÏÖveEµMë5��³?G%!I_µu]uXaµä�ïWDU=]QcÇT7÷vwTQôñv·©a×]×Ý�T][³#E���ÏU:V ]�e�ÏÕUÕUuEQ�Þ÷e|ôÕéíQg�u\oL�NM�ÆU?RS7eÀ×U·]v=%yqtD¼sUWU�w�%wCCUE�_ÙÝ]Ôÿ}u7Wuý±UEW�<{t-C�ÿYõ�¿G5fYIo�A�e{ÖRWÑUõÞwÝHoXñ�W5÷�]U�gæõSEU]�5µu�_}uí�ÜgywuY����Ï��]^ÜW¬÷��AouÑ\��T��s¼äíuÓ·mWWW]×E�7W_�_U�h�t{Pe¥udú_¤Ð¬Wëx�GISTWõ¯]�í|�­[3Ãú¿·HvUgÿmm�×GeÅqEë�_AEBM3���ø�V�°�Ç���H�å���f�l�T�J�æ�q�o���]�N�£���;�.�>���}�������J�/�Q�R�)�ÿ� �ä�n�É���j�G�¹�Ð�ì�é� �Ç�<�u�j�=���Q�ñ�J�A�³�3���R�T���7�<���y�Æ��� �,�@�¤�G�1�U���ï�ã�q���j�Å���·�u�U�^�u���É�ò�L�Q�º�§�å�¿�s�\�x�r�(�/�ñ�p�´���z�Ô� �p�~���j�e�C���,�����ç�á���z�Ø�~�t�N�7�;���þ�÷���³�����?�R�Z�`�A�PRST�Åõ��mW©sÜÕõõ7E�e3]u e��E]]�~�^CÝs�yuë]u]�%Qvuu���g�5eåWÅZ�]�CgWº}UuQW´ôr·Ù{YT 5UHÝ\��\_Z]/�GGãMU[WG1Ú1ÔÖpu�=·uñ�U¡=C�aÚ��n�×qM[�5m_�ØEwÓt7�ë}�e1×�3,� ÅksAu¯ýWç�F�ï]Qq��GW_�õ�ÜCXq�ñU�A8Ó<AU�ì�M�M��õuÐ�w×UÓõ}ÕÌõ¹yWW���õ�_�ÕI_MEuVQÓ4euÑW�Õvu�Eü���V,¹S4���EßMÖ�Çä��U'_KB}q}tQhv]58_�|j!^Q_EÆ�RqM�$;;®À]EguÿÝa�uswA}åvSM[_(�ußhW�SW�ñýUW#Í%uÕKp×ô�×�ÍW_5�?[Ud��U�}å}\W¹U<Ô�]yÝ1õ�]ÝWÌ��UÇw�×ß��Ó§nÇF×þ�Õ1Z¹�]c÷UýË�Iÿ±ED��IU�W���7ÕõÐ¥¶ÝÒ�_ÿ÷ìÒ½�ü}Õ���7UuR��ZÃM�·�ùe­7U}6Wÿ]YUuq^_W��-]_O#VOÝGGýmwù�¼ùÞ[�u�Ýt_�Üq�Õ=�5WÕM��µ^EU_'æuUÕÐEh]TöXõUUô��g�ç�[���ÏO%_Ý×FÔÒtP?ÕUõ(±uMem�ÕÅ�åoOW¡gU�EGOõ]¾ömÜ1u_4¡õU�SÕÕ�Ñ_zO_7�m�_YÛC7ýQQÝum5ñQeÓÅÔ9WPøÌÞ����Ý��ý�R�� ]í]uuÑõWT|½PðH³_! ueÔw FCCV����Ï�1�±�¡���Ô���È�Ò���£�À�Ö�����F5C��-uyÅ6wU�Õ���µ[U��±�¡���Ô���È�Ò���£�À�Ö�á�����±�à�Ì�¤�����������²�°�¤�ã�à�ç�������ã�µ�ñ�Ü�Õ�Ì�����������������������Ò�����Ò���Ê�Ñ���¸�Á�Ô�à�����Á�ß�Ø�§�����������­�Ý�¤�����È�P���Â���Ç���§�R�Û�?�Ç���:�����T�V�y�÷�j�Î�µ���m�À�Ë�)���x�i�|�þ�Ó���Ä���Â�^�q�Z�W���Í�¸�M���B�E�[�(�@�9�E�p�&�[�%�r���_���x�'�V�+�%�8�7�!�n�v�Í���º�É�Í�Æ���þ�_�+���Ü�`���æ� �Ì�����^�k�T�£�{�×�Ø�ô�ì�Ó���U�-�È���Ç���d�(�û�u�h�q�i���b�¿�¦�3�7�ö�M�p�.�S�ð�ª�����v�1�ú���Ë�³�!�3�����(�.�H�������?�u�����Ý�ÿ�b�´���`�°�>�Í�W���Ú�¶�ó�¢�²�^���G�×�S�h� �Ç�V�h��� �v�ë�µ�����â���'�å�¨�����<�û�µ�ñ�±�Õ�a���m�g�¦�ï�Ö�~���J�Q�a�)�G�O�R���5�b�(�����c�§�z�+�s�"�/�<�>� ���r�ø�Ý�Õ�Ù�ã�ê�´�'���K�¯�+�k�­���^�ï�4�¢�r�����À�¥�à�÷�����/���¥�o�ð�<���·���\���¤�q�}���²���õ�Ñ�m�U� �^���7�`���Â�¤�¯���9�����â�Ì�4�5�µ���1�7�O� �±���¼�»�@�­�.�7�v�Ç�����¸�£� �f�¼�ú�ì�0�í�ø�l�S�Y���É�¸�Î���k�x�®�o��� �ê�Â�����5�*�n�2�Ë�Æ�·�4�ã�,�Ö�����¬���s�Ó�)���Ó�¸�N�]���(�c�V�t�µ�5���+�®���}�Ò���:���)�7�O�F�!�����(�H�ü�ø� ��� �p�Ø���Î�´���ý�q�²�,�q�Ä�����Ç�ï�ß�!�$�S�\����� �Þ�I�������À�ª�M�ü���®���Ë�ä�?���Ì���'�p�¯�:�v���ð�Ñ�Ã�¢�H�i��� �÷�H�B�Ò� �;�E�X�&�Å�²�i�,���Ú�¨���¥�ì�#�Á���*�q�����?�S���>�c���Ý�q�X�¡�l�G����� �ß�æ�¼�b�#�����w���,�j�-���-�Æ�³�A�Ö�!���¶�õ�»���=�x���2�ý�a�v�·�;���l�¸�í�M�·�7�ð�����O�»�Z�×�2�H�a�[�'�¥�·�t�è�T�+�Y�����á�M��� �N���c� �J���ê�ó�Á�Ð�:���<�q�v�Å�¶�����ä���ë�à�[�c�!�?�©�w�ª�ð�Û�ó�X�²���J�Ä�K���â�M���B�.���Õ�ã�\�±���>�Q�s�`���)�V�[�d�+�á�Ó�0�¼�Ü���G�ò�î���Û�m���x�;�)�µ�G�)�����±���û���ù�D�è�����î�!�¯�Å�/�E�Þ�¨�����¶�,�¨�t�¯�ê�i�­���@���p�f�ì���Ò�ä���)�í�^���¼�0�w�æ�Ë���s���]�b�}���ï�D�/���R�Y���Ä���8�&�-�Ð�Ù�å���á���@�©�é�Ü�c���Ê�����=�>�­�6���T���\�º�ú�������Ô���Ì���©�W�]���¥� ���8�,���h�0�÷�H�O�ù�&�j�¿�F�q�á�������ô�_���������Ú�Ö���j�F�{���y�?�"���ã�e�e�s�����b�9�����¡�È�J�����r�¤�4�Ñ�·�á�y�ð���m�K�"�S�Ó�=�Ô�Û�����»���p�Ù�E�+�]�D���Q�Ç�³�Û���r�¹�Ç�æ�J�F�í�ü�J�&�d�À�j�S�Ù�â���î���ù�K�¢�9���±�;���³�1�Ó�ö�¿�p�T�$�!�0���Í�ö�¥�þ���¶�Ã�ä�Ñ� �������ð�â�À�­�¥���>�â�q�Ö� �o���à�!�B���A�í�þ�©� �ä�º���ù�¤�j���Ò�.�P���ü�}���Ð���R�á�����"�Ò�°�������Y�0� �ñ���¶�:�æ�X�¤���T þ�ä�Ì�Â�E�Û�u���Å�����¨�S�������v�é���#�²�7�)�t�ñ�)�A�v���U�Ë�¶�Ù�B�Ê�ª�]���+�¨�����È�Ü�Y���l�ì�S�¯���/�Ä�ç�ò�n�@�Õ�È�Ò�0�ó�§�¿�,�s�&�¬�·�X���S�����«�¨�-�>�y�-�o���)�Z�y�_���(�I�b�O���C�ó�,�G�â�i���ê�>�á�����K�2�Â���ë���¯���$�Ê���>�ý�����Ñ�Ç�ö�c�t�Q� �Ù�u�ë�2�Þ�ö���*�)�����ú�,�c�8�ð�½�����|���-���.�£�Ñ� �M�j�Þ���b "�þ�Ô�ü�����¾�*�p�£�G� �§�¼���ü�����¯���y�7�è�l���J�Q�2�½�Þ�L�|�2�è�X�á�ê�@�,�v�W�Ô�C���M���÷�m�±�L�z�Æ�����Ê�w�W�ó�£�µ���­�z�U���3�ã�D���µ���>��� �x�%���%�3���f�B���9�B�)�Ì���Ì�¿�/�°�°�¼�d�C�É�Ø�²�T�°�µ�å�:� ���r�ò�Ç� �/�-�#�ë�¶�Ö�l���Õ�W�ë�°���6�ü�¿�¹�9�Ò�8�ö� �n���������Ê�Ó�R���¿�¢�2���q�:�Ì�s�å���È���@�h�¸���� ó�­�§�����Â�¬�Í���ª���Z�Õ�ù���¯�H�=�P�å���ë�8�ã�.�Z�u�A�­�Ó�ã�¡�h�L�Â�¡�Ð�Ê�/�r�Y�á�'�»�w�í�����P�Õ���+���k�ª�.���[�k�����R���¦�è���~�6�M�ÿ�����ã�¬�J�.���Ç�@�8�E�Y�F�Ê�-�a�a�O�î�à�e�ì���O�i� �Ú�¬�é�«���H�Y���Ö�����=�Á�-�2���!�(�ô�#�¼�±�3�á� �����r�ç�¿�e�U�õ�N���ö�Q�Þ�ª�[�)�k�`�ê�à�=�o�¸���û� ���L�P�d���ê�Ã�O�?�5�i�D�'�J�¿�f�9�V���Ì�����ê�~���:�#�D�c�5���Y���ó�C�|�ï�{�¼�ð�U�z�ø�i�S�X�Ý�/���)���Ú�!�9�9�þ�³�������ó�D���¤���Í���à�:�X�����-�Ð�i�¡�L�F���2�­���ó�����3�Á�H�o���~�-�®�·�k�4�����­�e�R���X�ß���Î�Ë�ô�û���L�ü���ó�$�Ô�,�#� �ã���������³�����g���×� ���ª���â�:�������)�j� ���4�¨�9�?�Ë�4���f�É�Í�T�o�����3�e�;���8�q���p�9�â�Þ�±�¬�Ä�����å�æ���V���è�����g�(� �ñ�Î�$�ö�q�#���h�Á�I�À�>���°�ç�ì�À�������¤�ú�ý�*�É�¯�Î�×���â�¤�ê���W�½�ê�¹��� �y�¦�k�Ü�S�w�Ü�(���X�|�ÿ�B�}�%�����¤�Ê���,�¡�5�R�b�S�'���©�?�¼�@�ÿ�i�,�������¡�Ý�v�­���¦�W�$�º�ç�Ë�Û�_���ö�v���S�_�U���t�S�K�F�ê�³���q���]�´�ý�â�ð�;�Ð�ò���°�!�����7�¨���ú�'�¾�«�J�F���Q�ú�R�3�æ�,�^�]�W�2�É�Ó�K�c���Ù�¿�ª�¾�����ó�)�z�Ò�S���@�î�¦�¸�&�ë���Þ�.�"���Î�T�Y�H�<�����Ë�¦�i�â���i� � �����-�É�}�O�F�9�]�6�8�¬�®�T�����������D���m���r�!�,�F�³�9�Â��� � ���$�*�&���!�Í�£�����¤�{�Ú�7�s�;�Å�+���È���í�n�B�'�ö�l�a�j�G�X�-�>�à�����#�ª�)�w�������2���ç�w�k�?���+�y�8�9����� � ���Ð�:�����Ô�k�$�=�R�¢�U�7�å� �����W�5�"���1�5�7�µ�!�Q�K���ï�b�8�2�i�<�§�×�W�M�ú�Ñ�À�P�������´�}�H�(� �o���H�J�C�:�7�[�î� �<�2�Ö�Û�Ü�������)�+�\�?�<�9�Q�7�9�����C���������m�.�"�D�o�E��� �0�{�-���¼� �������(���������>�¥� �T�q�H�ç�N�ô�1���ï�O�J�Q�Û�<�#�Ð�;�T�Y�<�X�Ø�������B�¬�&�����������*���Â�d�`�<�x�)�t�����m� ��� � �ª�1� �j�É�L���3�E���D�ø���������K�.�"���2���ß�P���ò�A���¢���ð�û�þ�è�QÓ�Q�:ß5ÅWU�G�s$uÚ¢5U�UÑ ¿?\ô�X×Ô�ED�ÛÒ�$ÿV;-Õg�\õösSXµÒUu{�]\�4%�Ñ�_I�ê�'UWd�gÕÐsÓsPUUTé÷·wô��Ö�t�·��?�Öm 6�ÿí^?ÿ5y�ïWå{}VúÝ{ÕÓOKHSVEÏ]_ AußDÝW5q�]ýTgµ%pwÝ%4\°��EU �GM�� �?UÇt]ÕYuwØýÕUÝô]FÄ{UÝEíS��-i-�GFS2^:õUYV=]\u dõwiu-TE�W-U-�U�Õ�Må;�Ö]¯ÝqQû@_tDW�³ní´E��U�tqWGAW�C�o/�Õ�õú�W�µüT\PÕdm�µQ�ûAU�×���å��ÏWÙÄXOGU�]MU!þ�uU@÷���YU6W]W�¡��_%E{Õu4sw<µW%]Qwr�Tõ�M-E����OÕ|NU}^;ïÐU}\ß]uü+øöxÀM�Ï�_D^y���Ô���ÜwU�¸�� UÇ×ÝuÕ±]�z���Ý�O�GìÅKUå�Wõ�%�A^�4ÊÕÑUÕe5õ~WMÔWe�%Q��t�KW×î����]1]�ÒÄaÅYõ=ÊÜUÉÓ�CU_��u��wU]u^÷GAý]VtÕ�]ýñu7Vw}(/ßS�Ey��í5�û��WÕu��·_×��ÔuU]Ý=²�S7U�ÛTDM��Ô�Tu;÷½µ=wET_¿õ¨b�9õ%Ò<ÝïG�q�eõ]Ø>öÜË×]u�ØóåÝÜ­ü�?×_��g½ßS�×dE��[Zw÷wQuäWIÒ·U{qWº�\��R]WÕ�S�RtK-oYÙõð¤Óu�Q7MS÷Q6gU��ß��ßÕ]EUuDG_�}3u`P5ù�5ý�uÕuU�M\UT�gUÃU_�5��^Uwuû�ÙGÕ$½Öõ�ÕUUV��}ÏZwÏ!�! ß½í�â%5ó)ôUuúÐUW÷E�Ò�µMO/�\�Óãµ-ËWÕ Õ�ýW¡ä1üñÙuÛÿMÈL]�UQU�¿g_�?E�ÚTe�Ô ÷Õ?:ÀNõ÷´ÿÔmÌ�W5>�S�ók=Â� ]ÖTÓ]Õu[uÔ]ÙZ­{w�\QÁdE_�mÔu��=��QN})½EÕÅxtõwô�ÕUóu]^�ßh^íé\G¥?W�5��,�¾:QSW·�_VÐ�ß×|w�?Õ^EE�kAßeWW�ßôdQ�q6|te¼\Û¡:�aÕ�[?w_N7�A]qsÅÛÝÝläÞöÔuµ9UdåuõaU��o��×ÍE�;[Ý�uñUþUÒô}�W�\��!Õ±f;7�E�@���Ð]WP��W�U�ÝYç]]Õ«U_][î½]W§F';�_Õ×Yq]Õ��ýi�UWuËôå�4}�Ò÷=�]u>u�5_·²�EGN×g)Kõ×Tf���EEUYwyüÑo]E�EW+�n�×��_�VÕõÒÔÀów7|Ñ}Y×ôñpAD>LYÐ�AçuËWßU]Õ}Uüv]äUTÑü]U�Du�ã�ßTKUUOÕ\Oe�ÔË÷�e��yQ¹yQX�ÄP1uW9;�m�_uU_]i%�U�Ux�ÄGÐTÔTEþUÅ�w|×Ç[�ó}××/$oÛU AÅ9ðqVX]T�o}å|Ýq�c�=]GG_õ8�OÅWíÝ�ÝluU�2}u}^°$|×E�®ùÍÑT÷t÷×wÝÌÿ�_� Ôý^×Õ�}÷[_]}´öuÕö�ODo% [�¾NÅm8N}Õ�w5~UUoÿ­VØ~ÔB�qM�_oUEtñ_�����]?oûýUw`U�Û�fòt�tU���^/u�]�WO_wW^wõý×õt�ñ`4}E?�UôÝÅ}[Á_ÁÖX��wW�Õ��]SUûUßttVçU´Pqe4Oï�]A�^Ó}m�]��X���Ô=7�QõWQUQFù�Ý¿GueÕ���çÙwW×½eß×ûY9�}�}]AU´\]ýóß�N_�]yBnl]��·÷�UQUñXÑ9USÑUtu�V��n7T�?�S�E�Ë�3Ý]qQ]U�ûVuÛPüFT?�µ�UýNEM�uuÝî�|]G_ñ´_Åtq\Þ4ËC×��÷­G U��eGw��å_�IÑW×ôuYUÜú_Õ_ôu]dþn^��TÔ«y�G��Æ)7�Uqou5e Uyý�TVÕeñ%�U{�7Q�Wõ%}F��eÏc{MÑg×åEÔ\Qý�ÔT�^_[v��Çg_UuW�ÃQî�>xÝþ=T4ÚÕ�r]m�×ÏGX�~·�P[Pie���W��ÌSùÈ°s4²}suWýõT�ÝGM�÷Ù�S�×ï]�_��Õ3¤W1WetWiØ×a]�å�Q¯ï�I�ö_�7g?¿y_ïRCz�wj%Âq6'ÆWl�DU59M��W^bÅ� W׶uô�cTôpMÕÝ÷ÌܶëM�UUWOA7õÿ]�oÝ7wEVÕY[�t±AUTíUEí��AEOQ���Õ��wA�]ÍvVy�?õm�§_WêÅ�U�%{I}04<O!CÅ �uÅÖÛYöt��÷�dÜS�`5à�wet�g×Á@�LõCgÓUõ[õiÑôà}ý¹·aÑ=�âUrW\�Eom4ö�U��GõqÝ1SQÛ�¸7e~yõ�ø��óv@ÇQ%Ñýó\��E7]uV�u}�ÙpUÇkVee�m¶W÷ÑV3�MM��AuÕ�EY�´Õ}ÿXïþÀýÝA�Wq�·�ýSý�>O�Q}q-Wåös|ÓKqõµ}õt1Aÿt��Q�_×Óê�_éfÇÕ_SUGfú�YÅ$�ÕÝõ[u«÷Ó��O�Ç%�M�T�Ë]ôÕW�]SÐu�Óe=^U��ì4Ù�+�O¥}ß�SGWGU^IÏS�Ñ`õå�YWUGÝ6Q×ÈHg__�ÝGE�]'�uV��ó�Xý8ävQUÑõ·�}u÷}�^�U�ÿ]ØWJQß��G\õeQu��SuÕ×y^y?Y�×�GÕÐ�×�Q%�5��ou¶~õSÄGquïxùþ=vû�eMG��?�\#|U÷Uñ]Uy¾|ñ�5�túD\V�sU�[�Õu��õëYK]Q�ÕSwÓ��×�Õ[�ÌØW\í�ÜSe@�}]\¥�ÿ�W�ÕYµ]5|K¬ñý4U¼s|Û��åLW3@wEEoEß�µ��AWÛUW{Ï�ç�]YÖ�ù0ðU��U]�Pe�<O½EÁcM�0��uytUUE{EÕÕV��UÝ+m-�L�_�5�WU�L{IUtLºçÕt|>q��5u^QÍaS�TS�Ä4[}a­W±u�q¿ûtvYCñÙpP´ôt�ÉÕK�Õe�CYUÄ�R_��%�5¼ôUU�]µUµr?_�u�WÎ�®�K�[UC�wV¸Q0�ÕÙTÖY��TðxÝWR©[���_þU��kkW×ô_wôÕ¥o×÷rñý[uu}��WAG}^ÕWS7Ýÿ��P3P�ÖÔ~Üy�Ñ×CO]UÓU=��E_�1Å]õýõ��_yµù¦W×òuÚÀe}Qý1ÕI�UG5W]8Ah_UæV2'\tWÕGYÍU}e¼÷d_]��A�_O�WQI{¿÷[Å��uíÑÙãÕ}}�oLÉq¿�g]Q¤ï_½Ãà/��S�zÕÔeÕ���ý}J\¦[ô%µâö�����vÅÕEßkr³��auTT��TñqUÛóÅ�U®^VÌIR�'UZQ�WM_5R'T�õRSVsU½BÒ}ÚÑ|àK��Õ��WmKõW\Ð{�Uu·=�Õ�yÆSvP5MW}õ×Rß�_Å·[5�ª�G�esÕ\��Zµ�tÿU~Ð9qµT@V\íLWW��TõM_W{µ��¬i{h=vSU�ÕU}]yÛ��ì�%TU��EAqÛ^uYÐP}quÔuUÕ�_÷�ñv��GÛÝØ%µ]-G�UÂYY��Qy}Øô}~|s²�qû÷ÍWUW���CE¦��\�Wwrñ]öÐÝPøðÑçAôWtt]WWM�ÿ?� 5Y�Õ×�WógpTÔs_·Þs²l5{½õ��ÃAd�UX'6OÖ��TS}ÝÅ}ôõ}uÕõ�õTÁ�°ïWÎK�ÛW�UUUoÇ��5¾<Ì[>�u]yV5tuô�Wu]�W/��w·_¼_[±×Í´áÈuÕ÷µ}öÙñUu÷üPF<��aUuQ?�ñÕKT×ßíQtÕ�£Ýq`Ø�ó¨ÏTWTÉ}p�G�I�!|Uu U��PUVH��ÅÕEÀW�U�Z��ßfµ-?ûG�Õc_W�_�¶UWTatuÛfÖ¿·�Mô[5uqYruS·­_N}1Q��}uøu�3Wöqu �äuWfßW_Ó��]\ÓEÛ+��V]÷õÔõÕ�?ß�URuõî³VW�[WM%�c�a��]�k�U�%��^U\]^çdÕÑ´N�_�e_Õgo¿ULe�Ý]_T]£qp|U�Ôt�VPYu��?_O�AoU[Q�­)]�UÕÕ½Ùr|ÿ÷ñ´É��}~e�ÿZ|_WBV_��ÏEDÏ7~÷õðÝ÷ÿPqZõ|�aUåt|9_BÒ{a�{út×QYßQ<1�þUTÞsWvÝxü%õm ¸^ÝNU [�þ}¾U_Tu:WyOe�^y¥{�u½Û�t_x]×v½DÌ×M×_��Ñ�Ç~6uWaU}Ww���_=Go=G6o\nE��åÞÔìÔëÙIoU¶ñ¥UT÷UU�¿'[OFO���Q�Ã|TGDPrü]p�÷�ü¹yßUù�Y´�OV�ZíO1_WOÕ_M�U¶/uºtuQü\t±%ß×½õ[��u��ñ4ÏÕv�E�W�ÑQ~ôÕ�ZðQÕ�M_�Ú��U�QW��uW�Õ�W���|5P�U���Tt`UU�4WÏ�ÓM�A �I/KGU�E_�dtwewÅq÷uôq�Øð}U!õõ¿}�SIUuGUK ]aS;yûýzEÑWYõV»¼uÓuQ���'7��åw3Ww�÷u§°�bYûsòµÿõþOõ/YS�vU���Y5w�NUY}U6VTU�Í�U=ï÷iQ��±WE�ñ�åWBCZ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TÂWì�Ñ�°�ô��1áB·HF-�767¸TÀ50 ³�©�Ï�ñ�J<Ô=@)ì4õ8&TA�õ�� ó���P W8R7Y'³/ 4½RR ý���¬�©���ï(e)"$D+�,#QR�ù�N�ß��� �ç"-�~�Ù#S(�M�,ö��� "û�·���h ��6�C�éH®�Ê�î���­"��F�Ó�ð�ª�� éCÝ,¿�?�J�� º�w#��.���R %>�*O ?�ø�� } ��Û�Ô�è � =-.�� 5 ��ï���J���ÿ�M���¼�C�±���� ��ê�­�£�Ý�m�d�Ê���{���` ­�@�w�Ù�%�S�)��¥�ª-**�Û���¢bø���ÜWÍlòka¥Igð���.�ï�q8åv�yÐOjhKo{£ù�N�á�i&¬ ©�/o l*L�^�f� m�Ï�÷�²�º ó âPpP�EóS�U��à Z�ð04-_ ß (Dó�W<�EDMJ��Ui U��>$3Ú�Ñ/û���g(¥%ð�á2��×�� ÷>/4é�ð3Z#å�á���ðU� e � �� 1�@¥�´�Ê�t�7y�O��!������ x7� á#�����J�*��@�« v�Å º %� �M,r:Z/. M�k�Ô�×�u���` ��¦�¦#�/$�� #!U�Q�_�@ û�P�É�d�ÁNyQ¯���Á�y��1j@ÌD¶(ä3)3òN�0d ��» ù�W�<:ú9Ü$Ç1Ê4nM � Ý�Ö�Ú����6â3L#Ê,�0ÛK¾�Î�Ñ�£�Í���_'=&� ²'ß'�Kú�D�������ì�M ����� ÷#�H�'B�� ��í�Ò�È�ÿ�« £����C¥���ç�7�Ð�ô�c���¦���P�6?9(£�ë�ø�*�������ú · ��Ë9�%< ¿�X�Ä�À�Á�ï�ø�Á�Õ�4�������n�%�k�$�E�d�"���/�Ì�¼ ��¿�ó�ä���l�X�¯�¶�=�û Ó�Ñ�ê�?���x�Ú�¡�$�®����������°�����������°����������������������������������������������°�����������������������������������������������°����������������������������������������������°����������������������������������������������°����������������������������������°�����������°°���������������������������������������������������������������������������������°�����������°����������������������������������������������°�����������������������������������������������°°�����������������������������������������������������������������������������������°����������¤������������������������������������°�����������°������������������������������������������������°��������������¤���������������������������������°�����������������������������������°����������� ¤�������������°��������������������°��������������������������°��������������������°�������������� �������������������������������°���������������� �������� �������������������������������°������� �����°�� �������������������°�������0������������������� ��������������������°�������������������� °����� ��������������������¤����������°��������� ���°���°�����������������������������¤����¤������������°��������������������������°�¤��¤��¤�����������������°������������°�������������¤��������������������������������������¤�����¤��������������������������������¤��������¤����������������������������������������¤��������������������°����������������������������������������������������������������������¤���������������������������������������°�����������������������������������������������¤����������������������������������������������������������°��������������������������������������������������������������������������������������Ð����������������������������¤������������������������GAMCªªªªªªªªªªªªªª fwwwwww�����ºÌ ��������������� ��� ����fwwwwww�����ºÌ����������������� � ��� ����yÕô_UQ
 47. MAKERNOTE.0x0022
  0
 48. MAKERNOTE.FlashBias
  0
 49. MAKERNOTE.InternalSerialNumber
  XEL1611040220���
 50. MAKERNOTE.ExifVersion
  0411
 51. MAKERNOTE.0x0027
  0
 52. MAKERNOTE.ColorEffect
  1
 53. MAKERNOTE.TimeSincePowerOn
  15222
 54. MAKERNOTE.BurstMode
  0
 55. MAKERNOTE.SequenceNumber
  0
 56. MAKERNOTE.Contrast
  0
 57. MAKERNOTE.NoiseReduction
  0
 58. MAKERNOTE.SelfTimer
  1
 59. MAKERNOTE.0x002f
  1
 60. MAKERNOTE.Rotation
  1
 61. MAKERNOTE.AFAssistLamp
  2
 62. MAKERNOTE.ColorMode
  0
 63. MAKERNOTE.BabyAge1
  9999:99:99 00:00:00
 64. MAKERNOTE.OpticalZoomMode
  1
 65. MAKERNOTE.ConversionLens
  1
 66. MAKERNOTE.TravelDay
  65535
 67. MAKERNOTE.WorldTimeLocation
  1
 68. MAKERNOTE.TextStamp1
  1
 69. MAKERNOTE.ProgramISO
  65535
 70. MAKERNOTE.AdvancedSceneType
  1
 71. MAKERNOTE.TextStamp2
  1
 72. MAKERNOTE.FacesDetected
  0
 73. MAKERNOTE.Saturation
  0
 74. MAKERNOTE.Sharpness
  0
 75. MAKERNOTE.ColorTempKelvin
  3400
 76. MAKERNOTE.BracketSettings
  0
 77. MAKERNOTE.WBAdjustAB
  0
 78. MAKERNOTE.WBAdjustGM
  0
 79. MAKERNOTE.FlashCurtain
  0
 80. MAKERNOTE.LongShutterNoiseReduction
  2
 81. MAKERNOTE.ImageWidth
  0
 82. MAKERNOTE.ImageHeight
  0
 83. MAKERNOTE.FaceDetInfo
  ������������������������������������������
 84. MAKERNOTE.LensType
  LUMIX G VARIO 14-42/F3.5-5.6 II
 85. MAKERNOTE.LensSerialNumber
  16AFA0400201
 86. MAKERNOTE.AccessoryType
  NO-ACCESSORY
 87. MAKERNOTE.AccessorySerialNumber
  0000000
 88. MAKERNOTE.LensFirmwareVersion
  ����
 89. MAKERNOTE.FaceRecInfo
  ��������������������������������9999:99:99 00:00:00�����������������������������9999:99:99 00:00:00�����������������������������9999:99:99 00:00:00�
 90. MAKERNOTE.Title
  ����������������������������������������������������������������
 91. MAKERNOTE.BabyName
  ����������������������������������������������������������������
 92. MAKERNOTE.Location
  ����������������������������������������������������������������
 93. MAKERNOTE.Country
  ������������������������������������������������������������������������
 94. MAKERNOTE.State
  ������������������������������������������������������������������������
 95. MAKERNOTE.City
  ������������������������������������������������������������������������
 96. MAKERNOTE.Landmark
  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 97. MAKERNOTE.IntelligentResolution
 98. MAKERNOTE.BurstSheed
  0
 99. MAKERNOTE.IntelligentDRange
  0
 100. MAKERNOTE.ClearRetouch
  0
 101. MAKERNOTE.City2
  ������������������������������������������������������������������������
 102. MAKERNOTE.PhotoStyle
  1
 103. MAKERNOTE.ShadingCompensation
  0
 104. MAKERNOTE.AccelerometerZ
  174
 105. MAKERNOTE.AccelerometerX
  65531
 106. MAKERNOTE.AccelerometerY
  174
 107. MAKERNOTE.CameraOrientation
 108. MAKERNOTE.RollAngle
  65531
 109. MAKERNOTE.PitchAngle
  477
 110. MAKERNOTE.SweepPanoramaDirection
 111. MAKERNOTE.PanoramaFieldOfView
  0
 112. MAKERNOTE.TimerRecording
 113. MAKERNOTE.InternalNDFilter
  0/128
 114. MAKERNOTE.HDR
  0
 115. MAKERNOTE.ShutterType
  0
 116. MAKERNOTE.ClearRetouchValue
  0/0
 117. MAKERNOTE.TouchAE
  0